Sellingerbeetse in de mediaHet nieuws van den dag 15-12-1903

Aanbestedingen.

Het gemeentebestuur van Vlachtwedde (Gr.):
I. het bouwen eener school met woning te Veelerveen en
II. van eene dito te Sellingerbeetse.

Van de 23 inschrijvers was de laagste, op perceel voor I f 10.683, en op perceel II f 10.974, J. Sluiter, aannemer te Bellingwolde.

 


© sellingerbeetse.nl - disclaimer - sitemap
TWEET