Sellingerbeetse in de mediaNieuwe Veendammer courant 01-01-1901

Verkooping

Sellingerbeetse.
M. A. VROOM, notaris te Stadskanaal, zal op Maandag den 7 Januari 1901, des namiddags 1 uur, ten huize van W. TIMMERMAN te Terapel, ten verzoeke van J. G. HEINE te Sellingerbeetse, publiek verkoopen :
1. Een plaats uitmuntend Bouw- & groenland, met daarop staand HUIS, in de Sellingerbeetse, gemeente Vlachtwedde, bewoond en gebruikt door verkooper, groot 4.41.00 hectare.
2. Het recht van beklemming van een plaats BOUW- en GROENLAND aldaar, met daarop staand HUIS, groot 5.48.70 hectaren.

Nieuwe Veendammer courant 09-01-1901

Afloop van verkoopingen.

De gisteren te Terapel geveilde boerenplaatsen van J. G. Heine te Sellingerbeetse zijn ingehouden.

 


© sellingerbeetse.nl - disclaimer - sitemap
TWEET