Sellingerbeetse in de mediaNieuwe Veendammer courant 19-12-1883

Afloop van verkoopingen.

Ten overstaan van mr. J. S. G. Koning notaris te Wedde:

12 Dec. Verhuring voor G. Buurs te Weende, van omstreeks 7 hectare veen, gelegen te Roswinkel.
Verhuurd aan verschillende personen voor f 302 's jaars.

12 Dec. Verkoop voor de erven E. J. Smit in het logement van Luitjes te Terapel, van :
1) 2.09.60 groenland 'de oude Bruil'; kooper H. H. Albers te Laudermarke voor f 150;
2) 1.62.50 land boven 'de Beetze'; kooper Kasper Jansen te Sellingerbeetse voor f 400;
3) de helft in het stuk 'de Koeweide', in 't geheel groot 6.04.60; kooper J. A. ter Wisch te ter Wisch voor f 370.

13 Dec. Verhuring voor de gemeente Groningen, bij A. Meesters te Terapelkanaal, van de vroeger verhuurde gronden aldaar. Verhuurd aan verschillende personen voor f 335.

 


© sellingerbeetse.nl - disclaimer - sitemap
TWEET