Sellingerbeetse in de mediaNieuwe Veendammer courant 19-12-1896

Afloop van verkoopingen.

15 Dec. Een huis en land te Kopstukken, groot 3.91.05 h., toebehoorende aan L. Dijks ; verkocht voor f 1600 aan Jan Bontkes te Sellingerbeetse.

Verkooping

Sellingerbeetse.
Op Dinsdag den 5 Januari 1897, des avonds te 4 uur, zal ten verzoeke van JAN BONTKES en ten huize van den kastelein W. PANMAN in de remise te Musselkanaal, publiek worden verkocht:
EENE BEHUIZING met BOUW- en WEILAND, te zamen groot 3 B. 54 R. 60 El, staande en gelegen te Sellingerbeetse.
Inmiddels uit de hand te koop, te bevragen bij den eigenaar en ten kantore van Notaris KOCH.

Nieuwe Veendammer courant 09-01-1897

Ten overstaan van den heer J. W. Koch, notaris te Stadskanaal: 5 Jan.
Verkoop voor Jan Bontkes, van een huis met land, groot 3.54.60 h., te Sellingerbeetse; geboden f 775, niet gegund.

 


© sellingerbeetse.nl - disclaimer - sitemap
TWEET