Sellingerbeetse in de mediaNieuwe Veendammer courant 24-02-1883

Wegens vertrek naar Amerika.

Mr. L. OLDENHUIS TONCKENS, Notaris te Stadskanaal, zal op Donderdag 1 maart 1883, des morgens 11 uur, ten huize van JOHAN HERMAN JASKEN te Sellingerbeetse, publiek verkoopen:
Een best zwart driejarig Ruinpaard, 1 beste MELKKOE, 1 drachtig VARKEN, 10 Drentsche SCHAPEN, WAGEN, EGGE, en verdere BOERENGEREEDSCHAPPEN, en MELKGEREEDSCHAP, 5 KISTEN, STOELEN, TAFEL en verdere meubilaire GOEDEREN, STROO, AARDAPPELEN, 40 APPELBOOMEN, 1000 Eiken TELGEN en hetgeen meer te voorschijn zal worden gebracht.

Daarna zullen nog worden verkocht ten huize en ten verzoeke van HARM HOPPE aldaar, de volgende GOEDEREN:
STOELEN, TAFELS, SPIEGEL, KISTEN en verder huishoudelijk Gereedschap, HOOI, STROO, AARDAPPELEN, karn-, melk- en boerengereedschappen en hetgeen meer te voorschijn zal worden gebracht.
Posten van f 3 en daar beneden contant.

 


© sellingerbeetse.nl - disclaimer - sitemap
TWEET