Sellingerbeetse in de mediaNieuwe Veendammer courant 24-12-1901

Raadsvergadering Vlachtwedde

Vlachtwedde, 21 Dec.
In de heden gehouden raadsvergadering werd door den voorz. medegedeeld, dat T. Muller en J. Kornelius voor rekening der gemeente in een krankzinnigengesticht zijn opgenomen en de vrouw van J. Kornelius daaruit met verlof is teruggekeerd.

Door B. en W. werd overgelegd het plan tot het bouwen van scholen te Terwisch en Veelerveen. Uit Sellingerbeetse was een adres gekomen om in die omgeving een school te bouwen.
De heer Middelkamp wil afzien van eene school te Terwisch, doch een bouwen tusschen Sellingen en Laude, wat in 't belang is van Sellingerbeetse, Lauderbeetse en Borgertange.
De heer Kuipers was eerst voor Terwisch, doch vindt het idee van Middelkamp nu beter. De heeren Blink, Lups en Wortelboer idem. Laatstgenoemde zei nog dat er in de toekomst wel kans is, bij gelijke subsidieering op een katholieke school te Terapel.
B. en W., een zoo krachtige oppositie ontmoetende tegen een school te Terwisch, trokken hun voorstel in. De zaak werd daarop in handen eener commissie gesteld, bestaande uit de leden Middelkamp, Blink en Sassen.

 


© sellingerbeetse.nl - disclaimer - sitemap
TWEET