Sellingerbeetse in de mediaNieuwsblad van het Noorden 02-01-1926

Verharding van den zandweg

SELLINGERBEETSE, 31 Dec. In het café van den heer J. Koekkoek te Ter Wisch heeft de onlangs alhier opgerichte vereeniging voor Plaatselijke Belangen vergaderd ter bespreking van plannen tot verharding van den zandweg van Ter Wisch, bijlangs de school alhier tot Jipsingboertange in aansluiting op den nieuwen kunstweg Jipsinghuizen-Onstweddermussel.

Verschillende belanghebbenden waren mede aanwezig. Besloten werd een wegwatersehap op te richten; hiervoor werd een voorloopig bestuur gekozen, bestaande uit de heeren J. ter Borg te Ter-Borg, G. Pertien, G. van Wijk, A. Engelkes en F. Alting te Sellingerbeetee.

Op voorstel van den heer Hesse werd het voorloopig bestuur gemachtigd bij het eventueel bedanken van een der leden, diens plaats weer door een nieuw lid te vervangen.

Ter dekking van de voorloopige kosten, werd door de aanwezigen een verbandsehrift geteekend, terwijl het bestuur voor meer handteekeningen van belanghebbenden zal zorgen.

 


© sellingerbeetse.nl - disclaimer - sitemap
TWEET