Sellingerbeetse in de mediaNieuwsblad van het Noorden 09-03-1902

Arr.-Rechtbank te Winschoten.

Zitting van Vrijdag 7 Maart.

De rechtbank behandelde heden de navolgende zaken :

Boelo L., 20 jaar, te Onstweddermussel, wegens het op, den 25 Jan. j.l. moedwillig mishandelen van Henderikus Lambertus Siebum, arbeider te Sellingerbeetse, gemeente Vlachtwedde.
Eisch f l5 boete of 15 dagen hechtenis.

Hindrik A., 23 jaar, te Sellingerbeetse, wegens het op den 25 Jan. j.l. moedwillig mishandelen van de in de vorige zaak genoemd H.L. Siebum.
Eisch f 10 boete of 10 dagen hechtenis.

Nieuwsblad van het Noorden 16-03-1902

Arr.-Rechtbank te Winschoten.

Zitting van Vrijdag 14 Maart.

Veroordeeld:

Boelo L. 20 jaar, te Onstweddermussel, wegens mishandeling, tot f l5 boete of 15 dagen hechtenis.

Hendrik A., 23 jaar, Sellingerbeetse, wegens mishandeling, tot f 8 boete of 8 dagen hechtenis.

 


© sellingerbeetse.nl - disclaimer - sitemap
TWEET