Sellingerbeetse in de mediaNieuwsblad van het Noorden 10-10-1897

Rechtbank te Winschoten

Zitting van 8 Oetober.

Heden werden in de eerste plaats een tiental zaken behandeld terzake overtreding van Rijksbelastingen en wol:

Harmannus de Gr., te Sellingerbeetse.
Eisch f 53,90 boete of hoogstens 6 w. gev.straf.

 


© sellingerbeetse.nl - disclaimer - sitemap
TWEET