Sellingerbeetse in de mediaNieuwsblad van het Noorden 13-09-1902

Stad en Dorp.

Boertange 11 Sept. Het hoofd der school de heer A. Braam alhier, heeft volgens de courant aan 't gemeentebestuur van Sellingen den wensch te kennen gegeven, naar de nieuw te stichten school te Sellingerbeetse te mogen worden overgeplaatst.

Naar aanleiding van dit bericht zal op initiatief van eenige ingezetenen tegen a.s. Zondag eene vergadering worden belegd van allen die hun steun en medewerking tot die overplaatsing willen verleenen. Wij twijfelen niet, of die bijeenkomst zal druk worden bezocht.

 


© sellingerbeetse.nl - disclaimer - sitemap
TWEET