Sellingerbeetse in de mediaNieuwsblad van het Noorden 14-05-1959

Sellingerbeetse wordt een modern recreatie-oord

Nieuwe mogelijkheden voor Oost-Groningen

(Van een onzer verslaggevers)

Door particulier initiatief is in Sellingerbeetse een geheel nieuw en modern recreatieoord tot stand gebracht, dat zaterdag aanstaande officieel zal worden geopend. Dit bad-, camping- en recreatieoord, dat de toepasselijke naam 'Beetse' heeft gekregen, is het begin van een groot vakantiecentrum, dat vooral voor Sellingen, maar daarnaast ook voor heel Oost-Groningen van bijzonder groot belang zal blijken te zijn. Met name zal het in hoge mate bijdragen aan de klimaatverbetering voor de vestiging van industrie, omdat de Beetse van het hele oostelijke deel van de provincie uit gemakkelijk te bereiken is.

Het eerste gedeelte, de Beetse dus, bestaat uit een terrein van ruim 13 hectare bad, heide, camping en bos, dat één brokje natuur is en tegelijk een stukje historie.
Nog niet zoveel jaren geleden was alles er nog een kale heidevlakte met wat wilde bosjes.
De ontginning rondom werd ter hand genomen en tal van boerderijtjes zijn er de laatste jaren verrezen. Maar tegelijk werd er bos aangeplant en bleven de mooiste plekjes natuurschoon gespaart.
Men kreeg zodoende een prachtig geheel.

In de Beetse zelf werd verder al jaren scherpzand, nodig voor de bouwsector, gewonnen. In de tijd van de 'oude' Geert Pertien gebeurde dat met de beugel, maar later met meer modern materiaal, zoals zuigerijen.
Maar hierdoor ontstond een enorme waterplas van ruim een hectare, die in feite renteloos daar lag.
Daarnaast zijn er al weer twee plassen in wording met een nog grotere oppervlakte en vooral ook nog grotere diepte.
Het water is buitengewoon zuiver en heeft, zolang men de gaten in produktie heeft, een groen-blauwe kleur.
Zodra echter het water tot stilstand komt wordt het doorschijnend helder en is van zulk een zuiverheid, dat het welhaast zonder meer goed drinkwater is.

Al in trek

En in die eerste plas nu is het natuurbad gevestigd, waar omheen het hele centrum is opgebouwd. Prachtige kleedgelegenheid, douches, een eigen elektrische installatie met eigen waterleiding, prachtig terras, eigen bos en camping, alsmede de nodige parkeerruimte voor auto's en fietsen, waarbij dan nog een kampeerwinkel in wording is, maken het tot een geheel, dat reeds nu bijzonder in trek is en de vorige zondag reeds meer dan 2000 bezoekers trok. En niet alleen uit Oost-Groningen, maar ook uit de grote steden in het westen van ons land, waar de naam Sellingerbeetse al een goede klank had. Alleen had men hier nog niet voldoende mogelijkheden.
Die zijn er nu. En verder hebben nog meer mensen plannen op het gebied van recreatie, zodat in dit opzicht binnen enkele jaren een geheel nieuw groot centrum zal zijn opgebouwd, dat het zijne er toe kan bijdragen dat de economie van Westerwolde en Oost-Groningen een wat vastere grondslag krijgt. Zonnebaden in een van de heideveldjes

 


© sellingerbeetse.nl - disclaimer - sitemap
TWEET