Sellingerbeetse in de mediaNieuwsblad van het Noorden 18-12-1897

Arr.-Rechtbank Winschoten.

Zitting van 16 December.

Ter zitting waren gedagvaard:

Vaike H., 25 j., te Sellingerbeetse, gem. Vlachtwedde, wegens poging tot verkrachting.
Deze zaak werd met gesloten deuren behandeld.
Eisch: 2 jaar en 6 maanden gev.
Ambtshalve verdediger do heer mr. J. D. Tresling, advocaat en procureur te Winschoten.
Uitspraak op Donderdag 23 Dec. a.s.

Nieuwe Veendammer courant 25-12-1897

Arr.-Rechtbank Winschoten.

Zitting van 23 December.

Veroordeeld: Vaike H., 25 jaar, te Sellingerbeetse, thans gedetineerd te Winschoten, wegens poging tot verkrachting, tot 2 jaar en 6 maanden gev.

Leeuwarder courant 24-01-1898

Rechtzaken.

Gerechtshof te Leeuwarden.
Verder zijn nog de volgende zaken behandeld:
1. Vaike H., 25 jaren, arbeider te Sellingerbeetse, gem. Vlagtwedde, thans in hechtenis, is in hooger beroep gekomen van het vonnis der Rechtbank te Winschoten , waarbij hij wegens poging tot verkrachting is veroordeeld tot 2 jaren en 6 maanden gevangenisstraf.
Deze zaak werd bij gesloten deuren behandeld.

Leeuwarder courant 28-01-1898

Rechtzaken.

Gerechtshof te Leeuwarden.
In de heden gehouden zitting, bestemd tot behandeling van strafzaken en gepresideerd door den heer mr. J. L. van Sloterdijck, zijn de volgende arresten uitgesproken :
Vaike H., 25 jaren, arbeider te Sellingerbeetse, gem. Vlagtwedde, thans in hechtenis, die door de Rechtbank te Winschoten is schuldig verklaard aan poging tot verkrachting en veroordeeld tot 2 jaren en 6 maanden gevangenisstraf.
Het Hof heeft het vonnis gedeeltelijk vernietigd, bekl. schuldig verklaard aan poging tot feitelijke aanranding der eerbaarheid en hem veroordeeld tot 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf.

 


© sellingerbeetse.nl - disclaimer - sitemap
TWEET