Sellingerbeetse in de mediaNieuwsblad van het Noorden 23-11-1961

Omwenteling in de straatstenen-industrie

Met de PIO-steen zal geen weg meer verzakken

Uitvinder: J. PERTIEN, Sellingerbeetse

(Van onze redactie in Stadskanaal).

In de provincie Groningen zullen volgend jaar straatstenen worden gefabriceerd van een geheel nieuwe vorm en vooral deugdelijkheid. Het betreft hier de PlO-steen, zogenoemd naar de uitvinder, de heer J. Pertien te Sellingerbeetse.
Nadat het stuk proefweg in Nieuw-Weerdinge van alle kanten is bekeken - men was verrast over het resultaat - is gisteravond dit belangrijke en verstrekkende besluit genomen.
De partners in deze onderneming zijn het Aannemersbedrijf Meijering en Benus N.V. te Stadskanaal, de heer Gorter te Hoogezand, de heer Voerman te Groningen en uiteraard de heer Pertien zelf.

Voorjaar 1962

Men hoopt voorjaar 1962 met de produktie te kunnen beginnen. Er zal een fabriekshal worden gebouwd van 1500—2000 m2. Een volautomatische machine met een produktie van 35.000 stenen per dag is reeds aangekocht.
Plannen voor de aankoop van een tweede machine zijn in voorbereiding.
Bij de aanvang van de produktie zullen ongeveer twintig werknemers tewerk gesteld kunnen worden. Later zal dit aantal kunnen worden uitgebreid.
De PlO-steen kan, doordat de ene helft naar links en de andere helft naar rechts uitstaat (alle stenen vallen dus in elkaar) niet schuiven, niet verzakken en niet omhoog komen. Hierdoor ontstaat een zogenaamde zelfdragende weg, die dan ook slechts heel lichte opsluitbanden nodig heeft.
De grondstoffen zijn zand, grint en cement. Men is uiteraard zeer geïnteresseerd bij een terrein aan vaarwater.

Prijs gelijk

De prijs van de PlO-steen zal vrijwel gelijk zijn aan die van de normale betonklinker.
Maar de betonklinker verschuift, verzakt en komt omhoog, vooral bij snel en zwaar verkeer, waardoor veel en duur onderhouden nodig blijft.
Met deze nieuwe steen is dat niet het geval.
Zelfs bij een zeer intensief verkeer zal het zeker 5 à 6 jaar duren, eer men er naar om behoeft te zien. Waarschijnlijk is deze periode nog langer.
In binnen- en buitenland is de belangstelling voor dit nieuwe procédé zeer groot. Uit enkele Westeuropese landen kwamen reeds aanvragen binnen.

Meer in PIO-stijl

De nieuwe combinatie zal ook andere uitvindingen van de heer Pertien gaan fabriceren, zoals grote betonnen blokken, die uitermate geschikt zijn voor de aanleg van zeeweringen en die bovendien veel goedkoper zijn dan de thans gebruikte bazaltblokken.
En voorts tegels, die ook zelfdragend zijn, maar tevens het voordeel hebben, dat er vrijwel geen groeven in de trottoirs komen.

De uitvinder, de heer Pertien, is 53 jaar, directeur van een zandzuig-betonbedrijf en eigenaar van het grote recreatie-oord Sellingerbeetse.
Hij heeft vier jaar aan het nieuwe procédé gewerkt.
Thans is hij Nederlands octrooihouder voor alle bouwornamenten die in PlO-stijl gefabriceerd zullen worden.
Voorts heeft hij het wereldoctrooi aangevraagd.

 


© sellingerbeetse.nl - disclaimer - sitemap
TWEET