Sellingerbeetse in de mediaNieuwsblad van het Noorden 25-06-1902

Kantongerecht te Winschoten.

Veroordeeld:

A. H. S. te Ter-Apelkanaal (VI.) tot f 25 boete of 7 dagen hecht., wegens het verkoopen van sterken drank in het klein, zonder vergunning.

K. B. en C. B., beiden te N. Pekela, de eerste tot f 2 of 1 d., de andere tot 2 maal f 2 of 2 maal 1 d., wegens Arbeidswetovertreding.

J. B. te Winschoten, tot f 3 of 2 d., wegens het laten loopen van vee op eens anders grond.

T. v. d. M. en H. de H. te O. Pekela, A. K. te Heiligerlee, S. L. en E. N. te Ekamp, J. V. en H. V. te Valthermond (O.), ieder tot f 2 of 2 d.
J. G. te Wollinghuizen (Vl.) en J. B. te Valthermond (O.) beide tot f 1 of 1 d., allen wegens nachtelijk burengerucht.

J. Z. te Beerta tot f 2,50 of 1 d., wegens het laten loopen van vee op eens anders grond.

G. H. W. te Zandberg (O.), tot f2 of 1 d.,
B. M. te N. Pekela, tot f 1,50 of 1 d., wegens het rijden op een openb. voetpad.

K. V. te Ter-Apelkanaal (Vl.) tot f l of 1 d., wegens het laten staan van een trekdier op den openb. weg zonder voorzorgsmaatregelen te nemen.

B. B. te Sellingerbeetse, J. E. te Barnflair, J.D. te Stadskanaal (O.), G. L. te Heiligerlee, G. v. A. te O. Pekela. H. D. te Ter-Apelkanaal, J. P. te Ter-Apelkanaal (Vl.), L. S. te Barnflair (Vl.), R. K. te Valtbermond, W. M., zwervende, H. M. te Rüttenbroek, allen tot f 1 of 1 d.
J. K. en J. v. T. te Heiligerlee, ieder tot f 6 of 3 d.
J. F. te O. Pekela, U. P. te R. W. Polder en L. K. te Ter-Apelkanaal, tot f 3 of 3 d.
H. N. te Stadspolder. A. S. te O. Pekela en T. J. Z. te Stadskanaal (O.). tot f 2 of 2 d. G.K. te Vlagtwedde, tot f 3 of 2 d. E. T. te Jipsingboerenmussel, tot f 5 of 3 d.
18 hoofden van gezinnen werden veroordeeld wegens overtreding der Leerplichtwet, w.o. reeds 5 bij herhaling.

 


© sellingerbeetse.nl - disclaimer - sitemap
TWEET