Sellingerbeetse in de mediaNieuwsblad van het Noorden 26-01-1932

Afloop van verkoop en aanbesteding

MUSSELKANAAL, 26 Jan. Onder architectuur van de heeren A. H. Kleinenberg alhier en A. P. Woltjer te Emmen, werd namens de Ver. tot Stichting en Instandhouding van Scholen met den Bijbel te Emmer-Erfscheidenveen, in haar school aldaar aanbesteed, het aanbrengen van een beton-palen fundeering en verdere herstelwerken aan de bestaande school te E.-Erfscheidenveen (de bekende afgekeurde school).

Laagste inschrijver: J. Pertien te Sellingerbeetse f 4.025. Gunning in beraad.

 


© sellingerbeetse.nl - disclaimer - sitemap
TWEET