Sellingerbeetse in de mediaNieuwsblad van het Noorden 27-04-1902

Schoolnieuws gemeente Vlachtwedde

Door den raad der gemeente Vlachtwedde zijn benoemd tot onderwijzer te Sellingen de heer H. Scholma te Woltersum, tot onderwijzer te Weerdingermond de heer S. Roelfsema te Veendam en tot onderwijzer te Ter-Apelkanaal de heer D. Boerma te Ten Post.

Verder werd besloten over te gaan tot stichting eener school te Sellingerbeetse en de school te Ter-Apelkanaal te vergrooten door bijbouw van een lokaal.
Deze school leent zich goed voor bijbouw, terwijl de aanwas der bevolking daar wel van dien aard is, dat ook later, indien de school te Weerdingermond wordt vergroot, een school met 4 lokalen voldoende zal worden bevolkt.

 


© sellingerbeetse.nl - disclaimer - sitemap
TWEET