Sellingerbeetse in de mediaNieuwsblad van het Noorden 29-06-1932

Volksspelen bij café Pertien

TER APELKANAAL, 28 Juni. De uitslagen van de bij 't café Pertien te Sellingerbeetse gehouden Volksspelen luiden als volgt:
ringrijden per fiets (23 deelnemers): 1e prijs J. Lammerts te Ter Apelkanaal, 2e prijs G. Arends te Sellingerbeetse, 3e pr. G. Nieboer te Weende.
Varkensvangen (14 deelnemers): 1e prijs B. Arends te Sellingerbeetse, 2e pr. R. Donker idem, 3e prijs H. Klasens, idem.

Er was een vrij talrijk publiek aanwezig.

 


© sellingerbeetse.nl - disclaimer - sitemap
TWEET