Sellingerbeetse in de mediaNieuwsblad van het Noorden 30-03-1963

J. Pertien uit Sellingerbeetse

Uitvinder van bijzondere steen krijgt licentie-aanvragen uit hele wereld

J. Pertien

Nieuwe ideeën beroven hem van nachtrust

(Van onze redacteur te Stadskanaal)

DE KOMST van de zogenaamde PlO-steen veroorzaakte vorig jaar een lichte deining in de wegenbouwsector.
Het werd een stevige deining, toen dit produkt op de internationale uitvinderstentoonstelling in Brussel met goud werd onderscheiden.
Uit vrijwel alle landen in West-Europa en zelfs uit Amerika en Japan zijn de licentie-aanvragen neergedaald op het bureau van de uitvinder, de heer J. Pertien te Sellingerbeetse in zuidoost Groningen.
"Ik heb reeds meer dan veertig serieuze aanvragen", zegt de uitvinder.

'Die vent is gek'

Vijfentwintig jaar geleden maakte de heer Pertien voor zijn zandzuigerij het eerste betoncasco.
De bewoners, die af en toe een kijkje kwamen nemen, spraken het niet hardop uit, maar dachten: 'Die vent is gek'.
Hier en daar hoorde je dan ook fluisteren: 'Stenen zinken, dus dat stuk beton ook'.
Met plezier hielpen ze dan ook mee het 'ding' in het water te krijgen. Ze keken zich de ogen uit, toen het stuk beton niet zonk. Ook niet toen ze er op gingen staan....
Om hen over de teleurstelling heen te helpen, heeft mevrouw Pertien toen maar een borrel geschonken.

Geen 'hoera'

Wat de PlO-steen is, welke toepassingsmogelijkheden er zijn (straatklinkers, trottoirtegels en taludbolkken) beschreven we vorig jaar reeds.
Uiteraard raakt de uitvinder niet uitgepraat over de voordelen van zijn vinding Het succes doet zijn hart sneller kloppen, maar is hem allerminst naar het hoofd gestegen.
Pertien is door ervaring wijs geworden. Hij kent de teleurstellingen des uitvinders uit eigen ervaringen maar al te goed. Hij zal beslist geen 'hoera' roepen, vóórdat zijn PlO-stenen in massa de fabrieken verlaten.
Zo, voor het oog, is Pertien een rustig man. Maar die rust is betrekkelijk.
Niet zodra komt hij iets in de bouwwereld tegen, dat zijns inziens anders en beter kan, of het is met zijn rust gedaan. Nachtenlang ligt hij dan wakker.

Water in buizen

De nu 54-jarige uitvinder heeft zijn technische knobbel destijds ontwikkeld met schriftelijke cursussen. Van zijn 19e tot zijn 29e jaar is hij daarmee bezig geweest.
Zijn huwelijk betekende het einde van de studie, maar allerminst van de drang tot vernieuwen.
Het zandzuigerijtje dat hij van zijn vader overnam, voer er wèl bij.

En er is meer geweest, veel meer.
Na de bevrijding kwam Pertien met een vinding voor welputten onder het motto: Altijd goed water. De cylindervormige betonpalen met verbindingsbuizen er tussen, die voor de afrastering van sportvelden worden gebruikt, zijn ook door de heer Pertien onder de loep genomen. Onder meer kwam hij op het idee, dat de buizen op het waterleidingnet kunnen worden aangesloten. Kranen aanbrengen rondom het veld en het hele terrein kan vanuit alle hoeken worden besproeid!
Voor de afrasteringsvindingen van de heer Pertien bestaat in sportkringen grote belangstelling. Op woensdag 24 april zal hij daarmee demonstreren op een sportpark in Amsterdam, waar dan een demonstratiedag wordt georganiseerd door de Nederlandse Sport Federatie en de landelijke Contactraad voor de Gemeentelijke Sportbemoeiïngen.

Plannen voor de toekomst? Die heeft de uitvinder vele. Zo ligt het in zijn bedoeling de fabricage van PIO-stenen in het Noorden zelf ter hand te nemen. Ergens in het Noorden zal daarvoor dan een fabriek moeten worden gebouwd.
En dan verhuizen. Voorlopig gaat de familie Pertien zich in Ter Apel vestigen, maar dat is slechts een tussenstation.

Initiatiefnemer

De heer Pertien gaat dus Sellingerbeetse, waar hij bijna veertig jaar leefde en werkte, verlaten.
Sellingerbeetse, waar hij vele slapeloze nachten heeft gehad en vele teleurstellingen heeft moeten incasseren.
Sellingerbeetse, waar hij de initiatiefnemer is geweest bij het stichten van alle bedrijven, die het gehucht thans heeft: drie zandzuigerijen, een steenfabriek, een betonfabriek ... en ook een prachtig recreatie-oord, dat iedere zomer duizenden bezoekers trekt.

De kleine gemeenschap daar in Sellingerbeetse, tien jaar geleden slechts te bereiken via zandwegen, zal deze man met zijn duizend-en-één idee missen, dachten we zo, toen we afscheid namen.

 


© sellingerbeetse.nl - disclaimer - sitemap
TWEET