Sellingerbeetse in de mediaDagblad van het Noorden 30 juli 2005

Giftig kruid zaait onrust in Sellingerbeetse

SELLINGERBEETSE - Het convenant, dat verspreiding van het giftige Jacobskruiskruid moet voorkomen, is niet afdoende. Dat zegt Rieka Kruyer, paardenhoudster in Sellingerbeetse. Zij vindt met name de afgesproken honderd meter tussen de plant en het dichtstbijzijnde grasland veel te gering. Kruyer vreest dat in Westerwolde meer dieren het slachtoffer worden van het kruid.

Het Jacobskruiskruid, ook we1 de gele sluipmoordenaar genoemd, rukt op in het zand van Zuidoost-Groningen maar ook in andere gebieden. Als gevolg van het feit dat bermen en graslanden steeds minder worden gemaaid. De zaadjes verspreidden zich snel en belanden ook op weilanden waarvan het gras tot veevoeder wordt verwerkt. Als paarden en andere dieren dat voeder eten, kan de dood het gevolg zijn. De dieren eten normaal instinctief om de plant heen, maar herkennen hem niet als hij in voer is ververkt.

Een convenant, opgesteld door de provincie, bevat regels die verspreiding van de giftige plant moeten voorkomen. Gemeenten, staatsbosbeheer en andere organisaties hebben het convenant ondertekend maar zijn niet verplicht zich eraan te houden.

Kruyer, die al lang strijdt tegen het oprukken van het Jacobskruiskruid, noemt de afspraak een stap in de goede richting. "Maar zeker die honderd meter is volslagen onvoldoende. De zaadjes waaien veel verder, de gevaren blijven zo enorm groot."

Ze zegt te spreken uit ervaring. Het grasland hij hun woning werd 'besmet' met zaadjes van het kruid. "We hebben alles opnieuw in moeten zaaien om te voorkomen dat onze dieren vergiftigd zouden worden. De zaadjes zijn van verder dan honderd meter gekomen."

Kruyer vindt dat de grens van honderd meter opgetrokken moet worden en er meer maaiwerkzaamheden moeten worden verricht. "Het kruid komt hier nog altijd veel te veel voor. Hele gele stukken zie je nog en die breiden zich snel uit. Gelukkig zijn er mensen die wel maatregelen nemen. De eigenaar van camping Bronzen Eik bijvoorbeeld is bezig niet het verwijderen van het kruid."

'Staatsbosbeheer doet mee aan bestrijding'

Boswachter Nico de Vries zegt dat Staatsbosbeheer op zijn terrein in de Sellinger bossen de regels in het convenant volgt en al veel planten heeft gemaaid. Volgens hem wordt ook de afgesproken strook van honderd meter goed in het oog gehouden. "Het is een prachtige plant om te zien maar inderdaad giftig voor dieren, en daar houden wij rekening mee."

 


© sellingerbeetse.nl - disclaimer - sitemap
TWEET