Sellingerbeetse in de mediaLeeuwarder Courant 2 november 1925

De vadermoord te Sellingerbeetse

De "Veenbode" geeft het volgende relaas over den vadermoord die Dinsdagavond te Sellingerbeetse heeft plaats gehad.

Des avonds pl. m. 11 uur vervoegde zich bij den rijksveldwachter Welbergen te Sellingen de oudste zoon van Jan Wolters van Sellingerbeetse, die dezen verzocht even bij zijn vader te willen komen zeggend: "hai het te veul had".
Den veldwachter nadere informaties van hem vragende werd toen door hem medegedeeld dat "hai te veul slaog had het" en dat hij dood was en wel door hem en zijn broer vermoord !

Direct waarschuwde deze toen den gemeenteveldwachter Nieuwhof die den burgemeester per fiets ging waarschuwen terwijl Welbergen zich met den jongen naar Sellingerbeetse begaf. De burgemeester ging direct met dr. Korthof langs Terapelkanaal naar Sellingerbeetse. Doch door het zeer smalle pad geraakte nabij de boerderij van Hilvering te Ter Apelkanaal de auto van den weg en bleef juist boven de sloot hangen. Geholpen door personeel van den aannemer Tack was het rijtuig echter spoedig weer aan wal en werd door deze heeren de reis per fiets vervolgd.

In het gezin van Jan Wolters, iemand, die over het algemeen zeer slecht staat aangeschreven, was het, ook sinds zijn terugkomst uit de gevangenis, ongeveer een maand geleden, lang niet pais-en-vree. Hij lustte graag een borrel en beweerd wordt, dat hij thans ook weer beschonken thuis was gekomen, wat evenwel door anderen wordt tegengesproken. Onder den maaltijd kwam er weer wat herrie, omdat de man van een vuil bord moest eten. Hij ging des avonds half acht naar Alting, met wien hij samenwerkte in een compostschip te Lauderbeetse, en dien hij iederen morgen aanriep, om samen naar het werk te gaan.

Wolters bleef tot pl. m. 9 uur toen hij per fiets weer naar huis ging.

Met een vooropgezet plan hebben de twee oudsten der 9 kinderen de 17-jarige Berend en de 16-jarige Hendrik hun vader toen opgewacht en hem eerst met een schot hagel beschoten. Daarop fietste de vader door naar huis waarop ze hem met de kolf van het geweer op het hoofd geslagen hebben en wel zoodanig dat de kolf geheel versplinterde. Verder hebben ze hem met een mestvork gestoken en geslagen en ten slotte bij zijn huis met een geweerloop neergeslagen.

Daarna schijnen ze hem te hebben gedragen naar een plek in de heide pl. m. 80 M van het huis verwijderd. Hier troffen wij nog een plas bloed en schedeldeelen aan.

Het lijk is per wipkar in den nacht van Dinsdag op Woensdag naar het lijkenhuisje te Sellingen overgebracht, waarheen tegelijk de beide daders gebracht werden en in het cachot opgesloten.

Uit de sectie bleek dat de schedel aan den rechterkant van het hoofd totaal is verbrijzeld.

De twee jongens zijn naar Winschoten overgebracht bracht. Ze hebben beiden volledig bekend en toonen geen berouw.

 


© sellingerbeetse.nl - disclaimer - sitemap
TWEET