Sellingerbeetse in de mediaLeeuwarder Courant 29 oktober 1925

Vadermoord

Te Sellingerbeetse onder de gemeente Vlagtwedde is Dinsdagavond, zooals we gisteren nog in een deel van onze vorige editie hebben gemeld, in een huiselijken twist de 43-jarige Jan Wolters door zijn beide oudste zoons doodgeslagen.
De daders die goed bekend staan zijn jongens van 17 en 16 jaar. Zij meldden zichzelf bij de politie aan.
Jan Wolters stond in de omgeving zeer ongunstig bekend. Herhaaldelijk deed zich in het gezin twist voor waarvan meestal de drank de oorzaak was Wolters sloeg ook vaak zijn vrouw en kinderen.
Het schijnt dat zijn beide zoons Dinsdagavond voornemens waren er een eind aan te maken. Ze wachtten hun vader op een afstand van 800 meter buiten de woning op. Toen de vader in beschonken toestand aankwam loste de oudste zoon eenige geweerschoten welke misten waarna de beide zoons vervolgens met de kolf van het geweer hun vader mishandelden. Ook zouden zij daarbij nog een mestvork gebruikt hebben. De dood trad spoedig in.
De justitie uit Winschoten is gistermiddag te Sellingen aangekomen. Beide zoons zijn gearresteerd en aan een langdurig verhoor onderworpen.

 


© sellingerbeetse.nl - disclaimer - sitemap
TWEET