Sellingerbeetse in de mediaLeeuwarder Courant. 3 december 1906

Jacht op wild zwijn

ln het veld te Sellingerbeetse (Gr) vertoonde zich een wild zwijn, waarop terstond door een groot aantal personen jacht gemaakt werd, met het gevolg, dat J.O. van Braamberg door het dier aangevallen werd, doch er gelukkig met een gescheurde broek afkwam doordat zijn broeder hem ter hulpe snelde en het beest op de vlucht dreef.
De hond van zekeren J.G., die ook deelnam aan de jacht, kwam er echter minder goed af daar het beest hem zoodanig toetakelde, dat hij het leven er wel niet zal afbrengen.
Op zijne vlucht vervolgde het ondier nog eene vrouw, die echter wist te ontkomen. Ook te Nieuw-Buinen en te Oomsberg is zoo'n zwarte borsteldrager gezien.

 


© sellingerbeetse.nl - disclaimer - sitemap
TWEET