Sellingerbeetse in de mediaNieuwsblad van het Noorden, 29 september 1998

Berucht werkkamp wordt beschreven

Overzicht vanaf de uitkijktoren van het barakkenkamp Sellingerbeetse

Overzicht (uit de jaren dertig vanaf de uitkijktoren) van het barakkenkamp Sellingerbeetse.

Het kamp lag destijds in de rimboe in een onherbergzaam onontgonnen stuk Westerwolde achter Sellingen. In de streek die nu als De Beetse bekend staat. Aan deze buurt ontleende het kamp z'n naam, trouwens ook Sellingerbeetse.
Het werd ooit opgezet - in oktober ber 1934 - als een kamp voor arbeiders die in de werkverschaffing werkten en betrokken waren bij de ontginning van het zogenoemde Sellingerveen.

Minder algemeen bekend is dat het kamp in de oorlogsjaren ook als werkkamp werd gebruikt voor joden. En na de oorlog werd het een interneringskamp voor mensen die lid waren geweest van de NSB. Veel stad-Groningers hebben er - om uiteenlopende redenen - gezeten.

Jacob Spanninga (70) uit Ter Apel heeft het plan opgevat om over de geschiedenis van het kamp Sellingerbeetse een boek te schrijven "De grondbeginselen ervoor zijn er", zegt de ex-ambtenaar. "Ik kan nu aan de slag met de verdere invulling. Omstreeks de eeuwwisseling hoopt hij het boek klaar te hebben. Er is, vindt Spanninga, nog een reden om de geschiedenis van het kamp Sellingerbeetse te boek te stellen. Dat is namelijk nog nooit echt gebeurd.

Over Sellingerbeetse werd alleen maar in groter verband geschreven in samenhang met andere werkverschaffingskampen en -projecten. Inmiddels heeft hij veel feiten achterhaald en op een rij gezet. Oorspronkelijk - in de jaren 1934 en '35 - werd Sellingerbeetse opgezet als een barakkenkamp voor de arbeiders die er werkten. Het ging om ongeveer 750 bewoners die alleen in de weekeinden (toen nog van zaterdagmiddag tot maandagmorgen) naar huis gingen. Daarnaast waren er nog zo'n 600 mannen die uit de buurt kwamen en daarom in de gelegenheid waren 's avonds en 's nachts thuis te zijn.

Spanninga achterhaalde ook dat op enig moment - naast veel arbeiders uit de stad Groningen - ook mensen uit het westen van het land in het kamp waren geplaatst. Daarvan van kwamen er zo'n tweehonderd uit Leiden en omgeving en zo'n honderd uit de regio Delft.

In de oorlog werden joodse Nederlanders in het kamp tewerkgesteld. Voor zover Spanninga heeft kunnen achterhalen ging het om een aantal van ongeveer driehonderd. Maar hun lot was toch bezegeld. Op 3 oktober 1942 omsingelde de SS 's nachts het kamp en pakte alle joodse bewoners op. Zij werden daarna direct naar het kamp Westerbork gebracht en velen in de jaren daarna vermoedelijk naar de vernietigingskampen.

Spanninga "Er bestaat een boekje van Isidor van der Hal, die arts was in Sellingerbeetse. Hij mocht met zieke joden naar het ziekenhuis in de stad Groningen en Winschoten. Als hij dan in de stad was (waar hij ook woonde ging hij snel even naar huis. Bij een van die bezoeken kreeg hij de dringende raad niet naar het kamp terug te gaan. Er zou een razzia in het kamp komen. Daardoor wist hij de dans te ontspringen.

Na de oorlog werd het kamp tot begin 1948 gebruikt als interneringskamp voor NSB-ers. De gevangenen - ongeveer achthonderd in totaal - waren ondergebracht in acht barakken. In februari 1948 werd het kamp als interneringskamp opgeheven. Er vond toen een concentratie van kampen plaats.

 


© sellingerbeetse.nl - disclaimer - sitemap
TWEET