Sellingerbeetse in de mediaNieuwsblad van het Noorden 17-11-1896

Kanaalplannen in Westerwolde.

Weer is er in het hartje van Westerwolde een nieuw plan tot kanalisatie ontworpen.
Te Onstweddermussel is men namelijk voornemens een nieuw waterschap op te richten voor een deel der gronden van de Fledderkiel, Oomsberg en Horsten.

Een wettig verbandschrift is reeds door 74 eigenaren geteekend, die samen meer dan 2/3 van al deze gronden bezitten. De zoogenaamde Reitstreek en Zandtange wenscht men mede in bedoeld waterschap op te nemen.

Men wenscht een kanaal van af het Musselkanaal door de zoogenaamde Plaastervenen langs den Bovensten Veenweg en verder langs Braamberg en Sellingerbeetse door den Sellinger Zevenmeersveen tot de Ruiten A.
Vandaar uit kunnen dan volgens de ontwerpers de venen ten Oosten van Sellingen aan de snede komen, terwijl de Sellingermarke geheel zou worden gebaat.

 


© sellingerbeetse.nl - disclaimer - sitemap
TWEET